اجاره خودرو بدون راننده|اجاره اتومبیل|اجاره ماشین|اجاره خودرو

شرایط و مدارک

                  اجاره خودرو با حداقل مدارک وسهل ترین شرایط

کارمندان دولت ونیروهای مسلح:

چک و فیش حقوقی و حکم کارگزینی ویک تا سه میلیون پول نقد

 

 

کسبه ازاد: 

چک و جواز کسب ویک تا سه میلیون پول نقد

 

 

افراد عادی:

چک به همراه سند ملکی یا وجه نقد(20%مبلغ خودرو)

 

 

مسافرین خارج از کشور: 

گذزنامه به همراه بلیت رفت و برگشت به همراه چک یاسفته و یک تا سه میلیون پول نقد

 

 

افراد فاقد چک:

سفته به همراه سند ملکی یا وجه نقد(30%مبلغ خودرو)